mimo upierdliwego wiatru,…

mimo upierdliwego wiatru, pykło dziś 7 dyszek #rower #gravel #wielkopolska strava