371336,52 – 13,00 =…

371336,52 – 13,00 = 371323,52

rozbieganie + kilka szybszych na odmulenie
#bieganie

#sztafeta