364267,98 – 6,83 =…

364267,98 – 6,83 = 364261,15

trening zaliczony 🙂

#sztafeta #biegajzwykopem #bieganie